Výsledky vyhľadávania

 1. Dizajn modernej kúpeľne
  Vinárčiková Jana ; A5150 
  Arch . roč.10, č.9 (2005), s.8-9
  interiér kúpeľňa bathroom
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Korzo: pešia zóna v Nových Zámkoch
  Kováč Bohumil ; A6160 
  Arch . roč.10, č.9 (2005), s.17-19
  dlažba
  článok z periodika
  EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
  článok

  článok

 3. Fazety moderny a jej pamiatkovej ochrany
  Dulla Matúš ; A3130  Haberlandová K.
  Arch . roč.10, č.9 (2005), s.49
  pamiatková starostlivosť Ostrava avantgardná architektúra moderná architektúra industriál
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Čo sme dali svetu : O exilovej architektúre
  Dulla Matúš ; A3130 
  Arch . roč.10, č.9 (2005), s.52
  emigrácia exilová architektúra Štefan Šlachta
  článok z periodika
  EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
  článok

  článok

 5. Bytový dom Mondrian, Sedmokrásková ulica, Bratislava-Ružinov
  Gürtler Ivan ; A1110 
  Arch . roč.10, č.9 (2005), s.28-33
  bytový dom Mondrian Bratislava
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok