Výsledky vyhľadávania

 1. Parkovací dom pri Leipzig ZOO : Príklad uplatnenia netradičných prírodných materiálov v architektúre
  Vaščák Martin ; A420 
  Zdravé domy 2005 = Healthy Houses 2005 : . s.141-142
  netradičné materiály
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Efektívne bývanie
  Pifko Henrich ; A2120 
  Zdravé domy 2005 = Healthy Houses 2005 : . s.13-16
  energeticky úsporné bývanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Alternatívne stavebné materiály
  Pifko Henrich ; A2120 
  Zdravé domy 2005 = Healthy Houses 2005 : . s.79-86
  alternatívne stavebné materiály
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Energetická efektívnosť pri revitalizácii panelových bytových domov
  Lavrinčíková Dagmar ; A4140 
  Zdravé domy 2005 = Healthy Houses 2005 : . , s.199-204
  revitalizácia efektívnosť energetická
  zborník (príspevkov)
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Priestor átria ako súčasť konceptu vetrania v budove.Atrium space as a part of building ventilation concept.
  Vojteková Eva ; A4140 
  Zdravé domy 2005 = Healthy Houses 2005 : . s.169-175
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Slama ako konštrukčný materiál
  Bahna Vladimír ; A4140 
  Zdravé domy 2005 = Healthy Houses 2005 : . s.99-104
  slama domy ekologické
  článok z periodika
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Revitalizácia škôl z hľadiska zníženia energetickej náročnosti
  Iringová Agnesa ; A2120 
  Zdravé domy 2005 = Healthy Houses 2005 : . , s.187-192
  zborník (príspevkov)
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Nové tvary, materiály a metódy projektovania v architektúre
  Tužinský Imrich ; A4140 
  Zdravé domy 2005 = Healthy Houses 2005 : . s.47-53
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Interpretácie kameňa vo fasádach budov.Interpretations of stone in building facades.
  Djuračka Miloš ; A430 
  Zdravé domy 2005 = Healthy Houses 2005 : . s.131-134
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Spôsoby aplikácie pneumatických fóliových systémov
  Kalesný František ; A4140 
  Zdravé domy 2005 = Healthy Houses 2005 : . s.41-46
  membrána
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok