Výsledky vyhľadávania

 1. Monitorovanie spokojnosti zákazníkov v organizáciách poskytujúcich služby. Monitoring of customers satisfaction in services providing organizations
  Kučerová Marta ; M4000 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti IV : . s.96-100
  manažérstvo kvality spokojnosť zákazníkov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Spokojnosť zamestnancov - významný faktor konkurencieschopnosti podnikov. Employee satisfaction - significant factor of company competitiveness
  Vaňová Jaromíra ; M4000 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti IV : . s.189-193
  spokojnosť zamestnancov fluktuácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Využitie informačných technológií pri zvyšovaní kvality komunikácie so zákazníkom. The Usage of Information Technology in Customer Communication Quality Increase
  Mĺkva Miroslava ; M4000 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti IV : . s.111-114
  informačné technológie komunikácia manažérstvo kvality
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Aktuálne trendy marketingu a manažérstva kvality na globálnom trhu. The current trends of marketing and quality management for global market
  Šalgovičová Jarmila ; M4000 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti IV : . s.177-180
  marketing manažérstvo kvality
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Zvyšovanie konkurencieschopnosti organizácie prostredníctvom opatrení v oblasti riadenia ľuských zdrojov. Organisation competitiveness increase by means of action taken in human resource management
  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti IV : . s.1-4
  obchod ľudské zdroje konkurencieschopnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 6. Benchmarking - úspešný nástroj konkurencieschopnosti v organizáciách SR po vstupe do Európskej únie. Benchmarking - a strong tool of competition ability in SR organizations after European Union entry
  Paulová Iveta ; M300 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti IV : . s.122-125
  benchmarking zlepšovanie kvality TQM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok