Výsledky vyhľadávania

 1. Prieskum porúch nosných konštrukcií
  Nič Milan ; V300 
  Poruchy stavebných konštrukcií. Použitie nevhodných materiálov : . s.41-46
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Poruchy obvodových murovaných stien budov z dôvodu chybného projektového riešenia z hľadiska statiky
  Čabrák Milan ; V110 
  Poruchy stavebných konštrukcií. Použitie nevhodných materiálov : . s.34-40
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Vybrané poruchy keramických konštrukcií na báze tehliarskych výrobkov
  Šveda Mikuláš ; V260 
  Poruchy stavebných konštrukcií. Použitie nevhodných materiálov : . s.13-18
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Problémy zakladania stavieb
  Kuzma Jozef ; V150  Hruštinec Ľuboš ; V150 Szabó Rudolf
  Poruchy stavebných konštrukcií. Použitie nevhodných materiálov : . s.30-33
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Posúdenie kvality vybraných materiálov na realizovanej stavbe rodinného domu
  Bajza Adolf ; V260 
  Poruchy stavebných konštrukcií. Použitie nevhodných materiálov : . s.19-21
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Poruchy základov ako dôsledok nesprávneho návrhu
  Turček Peter ; V150  Ledényiová Tatiana ; V150
  Poruchy stavebných konštrukcií. Použitie nevhodných materiálov : . s.26-29
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok