Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza príčin zosunutia svahu hlbkokej stavebnej jamy
  Kuzma Jozef ; V150  Hruštinec Ľuboš ; V150
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.271-274
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Časový priebeh sadania NBS
  Jendželovský Norbert ; V250  Lenk Peter
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.81-84
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Reduction of soil vibration induced by traffic
  Sokol Milan ; V250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.105-108
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Biomechanická analýza napätia a pretvorenia lumbálneho stavca od rôznych typov zaťažení
  Sumec Jozef ; V250  Kenížová Petra
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.137-140
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Modelling in non-linear viscoelasticity
  Sumec Jozef ; V250  Malast Miroslav Véghová Ivana ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.179-182
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Dotvarovanie rotačne symetrickej kruhovej dosky s premennou tuhosťou v kontakte s polpriestorom
  Mistríková Zora ; V250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.169-172
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Plastická odolnosť prierezu tvaru medzikružia pri pôsobení ohybového momentu a osovej sily
  Baláž Ivan ; V190  Koleková Yvonna ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.201-206
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Zvyškové napätia v oceľových nosníkoch
  Ravinger Ján ; V250  Psotný Martin ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.195-196
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vplyv seizmicity na voľbu konštrukčného systému výškových budov
  Ivánková Oľga ; V250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.219-222
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Optimal design of thickness of plate rested on elastic foundation
  Tvrdá Katarína ; V250  Dický Jozef ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.211-214
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok