Výsledky vyhľadávania

 1. Rozvoj manažérskych zručností pre efektívne riešenie problémov a riadenie konfliktov v projektovom tíme
  Horňák František ; M4000 
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 3 (2006), s.20-22
  manažérske zručnosti projektový tím
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (3) - článok
  článok

  článok

 2. MS project
  Jakábová Martina ; M4000  Ončáková Eva
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 3 (2006), s.27-29
  MS projekt
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Výhody a obmedzenia metódy logického rámca - logframe
  Jakábová Martina ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 3 (2006), s.23-25
  projektový manažment logframe
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Optimalizácia variantov podnikateľských projektov pomocou simulácie
  Cibulka Viliam ; M190 
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 3 (2006), s.30-35
  podnikateľský projekt simulácia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Metodológia prípravy návrhu projektu podľa EÚ - metóda PCM
  Jakábová Martina ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 3 (2006), s.17-19
  metodológia projekt
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Projektový manažment
  Ončák Peter ; M190 
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 3 (2006), s.5-7
  manažment projektový
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Projektové tímy
  Bartalošová Petra ; M190  Čambál Miloš ; M4000 Halenárová Kristína ; M190
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 3 (2006), s.14-16
  projektové tímy
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Závislosť úspechu projektov od projektových manažérov
  Hrablik Chovanová Henrieta ; M4000 
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 3 (2006), s.36-38
  projekt manažéri
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Informačné portály - podpora procesov v projektovom manažmente
  Výboch Jozef ; M190 
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 3 (2006), s.43-45
  informačné portály projektový manažment
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Zainteresované skupiny - stakeholders
  Jakábová Martina ; M4000 
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 3 (2006), s.46-49
  projektový manažment
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok