Výsledky vyhľadávania

 1. Konduktívne miešanie plynule liatej ocele
  Berta Igor ; J280 
  Technológia 2007 : . s.190-194
  oceľ liatie kontinuálne steel casting process
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Využitie keramických materiálov na báze Si3N4 v tribologickej oblasti
  Brusilová Alena ; J280  Pulc Vojtech ; J280
  Technológia 2007 : . s.34-36
  keramické materiály nitrid kremíka ceramic materials
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Kompozitný materiál meď - 10 obj. % MWCNTS
  Emmer Štefan ; J280  Kováčik J. Bielek Jozef ; E060
  Technológia 2007 : . s.51-56
  kompozitné materiály Cu-graphite composites meď
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Rast trhlín v nitride kremíka namáhaného tepelnými rázmi
  Gábrišová Zuzana ; J280 
  Technológia 2007 : . s.57-62
  nitrid kremíka tepelné rázy silicon nitride thermal shock
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - patentový spis
  (3) - článok
  článok

  článok

 5. Vplyv množstva recyklátu na zmenu vlastností polyetylénov
  Gondár Ernest ; J280  Grom Ján Hodoň J.
  Technológia 2007 : . s.63-67
  recyklácia polyetylén recycling polyethylene regranulate
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vplyv množstva recyklátu na zmenu vlastností polyformaldehydu
  Gondár Ernest ; J280  Malý V Hodoň J.
  Technológia 2007 : . s.68-71
  recyklovanie polyformaldehyd recycling
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Metalurgické spájanie hliníka s oceľou drôtom CuSi3
  Sejč Pavol ; J280  Belanová Judita ; J280
  Technológia 2007 : . s.361-365
  hliník spájanie metalurgické joining Aluminium
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Zváranie duplexnej nehrdzavejúcej ocele SAF 2205 elektrónovým lúčom
  Iždinská Zita ; J280  Kolenič František Iždinský Karol Pikna L.
  Technológia 2007 : . s.341-345
  elektrónovolúčové zváranie nehrdzavejúca oceľ electron beam welding steel
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vplyv parametrov zvárania na vlastnosti zvarov duplexnej nehrdzavejúcej ocele zhotovených elektrónovým lúčom
  Iždinská Zita ; J280  Kolenič František Iždinský Karol Pikna L.
  Technológia 2007 : . s.335-340
  elektrónovolúčové zváranie nehrdzavejúca oceľ electron beam welding
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Výskum parametrov vplývajúcich na proces lisovania drevnej biomasy
  Križan Peter ; J240 
  Technológia 2007 : . s.277-281
  lisovanie drevná biomasa pressing wood biomass
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok