Výsledky vyhľadávania

 1. Nové tendencie foriem sociálneho bývania v kontexte územného rozvoja
  Vitková Ľubica ; A6160 
  Formy sociálneho bývania. Bývanie seniorov a ľudí v hmotnej núdzi : . s.14-17
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 2. Kolektívne bývanie-minulosť a súčasnosť
  Žalman Peter ; A1110 
  Formy sociálneho bývania. Bývanie seniorov a ľudí v hmotnej núdzi : . s.9-13
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 3. Možnosti riešenia problematiky bývania ľudí v hmotnej núdzi
  Pálffy Ján ; A1110 
  Formy sociálneho bývania. Bývanie seniorov a ľudí v hmotnej núdzi : . s.73-79
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 4. Analýza vybraných foriem bývania seniorov
  Draškovec Branislav ; A410 
  Formy sociálneho bývania. Bývanie seniorov a ľudí v hmotnej núdzi : . s.31-39
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 5. Právne aspekty a prevádzkové princípy navrhovania domovov pre dôchodcov
  Dubovský Viliam ; A1110 
  Formy sociálneho bývania. Bývanie seniorov a ľudí v hmotnej núdzi : . s.54-71
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok