Výsledky vyhľadávania

 1. Redukcia obťažujúceho nízkofrekvenčného hluku kotlových sústav
  Žiaran Stanislav ; J0010 
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.109-112
  hluk obťažovanie noise annoyance
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Určovanie účinnosti vykurovacích systémov podľa EN štandardov
  Konkoľ Rastislav ; V290  Petráš Dušan ; V290
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.51-54
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 3. REHVA - EPBD ( Energy Performance of Buildings Directive )
  Magyar Zoltán ; E  Petráš Dušan ; V290 Krajčík Michal ; V290
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.27-34
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 4. Energetický manažment budov a európska legislatíva
  Petráš Dušan ; V290 
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.459-462
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 5. Environmentálne aspekty vykurovania pri nízkoteplotných vykurovacích sústavách
  Šabíková Jana ; V290 
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.297-300
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. Overenie funkčnosti dynamických vyvažovacích armatúr v dlhodobo prevádzkovanej vykurovacej sústave
  Januška Juraj ; V290  Takács Ján ; V290
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.399-402
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Prehľad využívania geotermálnej energie pre poľnohospodárske účely
  Tóthová Veronika  Takács Ján ; V290
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.195-198
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 8. Problém účinného vztlaku vo vykurovacej sústave
  Kurčová Mária ; V290 
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.403-406
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. Stanovenie energetickej efektívnosti výroby a distribúcie energie vo vykurovacích sústavách
  Lulkovičová Otília ; V290 
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.293-296
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 10. Metodika výpočtu energetických požiadaviek a účinnosti slnečných termálnych systémov
  Lulkovičová Otília ; V290 
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.55-58
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok