Výsledky vyhľadávania

 1. A High-Input-Impedance Buffer
  Hribik Ján ; E030  Lányi Štefan Hruškovic Miloslav
  Radioelektronika 2008 : . s.123-126
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. PLL Synthesizer with Very Low Discrete Spurious
  Brezovič Zdenko ; E030  Kudják Vladimír ; E030
  Radioelektronika 2008 : . s.171-174
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Unconventional Reliability Growth Model
  Krajčušková Zuzana ; E030 
  Radioelektronika 2008 : . s.207-210
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The Optimized Concentrator Placement Problem Solution Using GIS
  Petrek Jozef ; E230 
  Radioelektronika 2008 : . s.101-104
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Crystal Oscillator with Differential Amplifier for Sensoring
  Minárik Marián ; E030  Štofanik Vladimír ; E030 Baláž Igor ; E030 Cocherová Elena ; E030
  Radioelektronika 2008 : . s.183-185
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok