Výsledky vyhľadávania

 1. HCS model 3E - inovačná stratégia trvalo udržateľnej výkonnosti slovenských podnikov. HCS model 3E - innovation strategy of Slovak enterprises sustainable efficiency
  Hatiar Karol ; M4000  Cook T.M. Sakál Peter ; M4000 Marková Petra ; M4000
  Inovácie 2008 : . s.17-23
  HCS model 3E
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Rozmiestňovanie prvkov slaboprúdových rozvodov
  Števo Stanislav ; E011  Jakab Arpád ; E010
  Inovácie 2008 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 3. Návrh vykurovacieho systému domu pomocou genetického algoritmu
  Števo Stanislav ; E011 
  Inovácie 2008 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Inovačný proces ako súčasť znalostného potenciálu malých a stredných podnikov. Innovation process of the sme as a part of the knowledge process
  Zaušková Anna  Loučanová Erika
  Inovácie 2008 : . s.6-11
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Inovácie pre neformálne vzdelávanie. Inovations for non formal education
  Černá Ľubica ; M4000 
  Inovácie 2008 : . s.24-28
  inovácie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Uplatňovanie vedomostnej ekonomiky v malých a stredných priemyselných podnikoch - spolupráca pri inovovaní. Application of knowledge economy in small and middle-size industrial companies - cooperation with innovations
  Mišák Peter ; M190  Fojtíková Alexandra ; M190 Gergelová Eva ; M220
  Inovácie 2008 : . s.139-142
  ekonomika podniky malé podniky stredné
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 7. Model inovačného procesu ako významný nástroj inovačného manažmentu. Model of innovation process as an important toll of innovation management
  Fidlerová Helena ; M390  Fidler Martin ; M190
  Inovácie 2008 : . s.121-125
  model inovačného procesu manažment inovačný
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Vzdelávanie a metódy hodnotenia vzdelávacieho procesu pri výučbe manažérskych predmetov. Education and assessment methods of education process for managerial subjects teaching
  Urdziková Jana ; M4000  Makyšová Helena ; M4000 Molnárová Dagmar ; M190
  Inovácie 2008 : . s.44-49
  vzdelávací proces metódy manažérske vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 9. Licencie práv duševného vlastníctva ako spôsob transferu technológie. Licenses of intelectual property rights as a form of technology transfer
  Nováková Renáta ; M300 
  Inovácie 2008 : . s.12-16
  Licencie duševné vlastníctvo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok