Výsledky vyhľadávania

 1. Outsourcing - jedna z možností zvyšovania konkurencieschopnosti. Outsourcing - one of ways how to improve competitiveness
  Mĺkva Miroslava ; M4000 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. : . s.148-151
  outsourcing konkurencieschopnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti - predpoklad zvýšenia konkurencieschopnosti organizácií. Aplication corporate social responsibility - assume of increase competitiveness
  Paulová Iveta ; M300 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. : . s.181-185
  zodpovednosť spoločenská konkurencieschopnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Audit a certifikácia systémov manažérstva. Audit and certification of management systems
  Bílý Matej  Šalgovičová Jarmila ; M4000 Prajová Vanesa ; M4000
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. : . s.191-194
  manažérstvo kvality certifikácia audit
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Manažérske kompetencie v rámci riadenia nehmotného majetku podniku. Managerial competences within corporation intangible assets managing
  Šefčíková Miriam ; M4000 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. : . s.218-220
  nehmotný majetok podniku manažérske kompetencie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Reorganizácia biznisu na základe potenciálnej synergie
  Bondareva Irina ; R2020  Generalova Anna Družinina Irina
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. : . s.12-15
  expresná analýza transakcia M&A express analysis
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Finančná analýza a jej prínos k zvyšovaniu konkurencieschopnosti podniku
  Horváthová Silvia ; M4000  Kuperová Martina ; R2020
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. : . s.67-70
  finančná analýza konkurencieschopnosť financial analysis competitive advantage
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Slovensko pred vstupom do eurozóny a možné dopady vstupu Slovenska do eurozóny
  Olejník Pavol ; R2020 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. : . s.173-176
  eurozóna trh práce eurozone labour market
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Perspektíva kategórie nákladov v súčasných podmienkach
  Kajanová Jana ; R2020 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. : . s.71-75
  náklady riadenie costs Management
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Hodnotenie konkurencieschopnosti a inovačných možností malých a stredných podnikov (SPACE analýza)
  Mrvová Kristína 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. : . s.156-160
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  článok

  článok

 10. Firemná kultúra ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti organizácií. Corporate culture as a tool for increasing competitiveness of organizations
  Vaňová Jaromíra ; M4000 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. : . s.236-239
  firemná kultúra konkurencieschopnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok