Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza spôsobilosti procesu s iným ako normálnym rozdelením. Indexy spôsobilosti procesu. Clementsova metóda
  Hrnčiarová Ľubica 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 4, č. 3 (2008), s.20-24
  článok z periodika
  (1) - monografia
  (4) - článok
  článok

  článok

 2. Viackriteriálne rozhodovanie keď sú kritériá v interakcii
  Terek Milan 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 4, č. 3 (2008), s.25-29
  článok z periodika
  (1) - monografia
  článok

  článok

 3. Metóda štatistického hodnotenia spôsobilosti procesu
  Straka Ľuboslav 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 4, č. 3 (2008), s.30-33
  článok z periodika
  (1) - monografia
  článok

  článok

 4. Kritika SEA ako podporného nástroja strategického rozhodovania v ÚP
  Finka Maroš ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 4, č. 3 (2008), s.110-115
  územno-plánovacia dokumentácia strategické hodnotenie planning documentation strategic assessment
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Systémový prístup a simulácia ako nástroj poznávania a projektovania zložitých systémov
  Šimanovská Tatjana ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 4, č. 3 (2008), s.102-106
  zmena adaptácia projektovanie change adaptation designing
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Orientácia na podnikateľstvo vo výučbe Oddelenia ekonómie a manažmentu podnikania Ústavu manažmentu na FEI Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  Zajko Marián ; R2020  Jemala Ľubomír ; R2020 Arbe Tatiana ; R2020 Fabová Ľudmila ; R2020 Hranaiová Mária ; R2020 Jančíková Edita ; R2020 Materák Milan ; R2020
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 4, č. 3 (2008), s.91-101
  podnikateľstvo malé a stredné podniky entrepreneurship education small and medium enterprises
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Environmentálna politika a jej vplyv na konkurenčnú schopnosť krajín
  Hranaiová Mária ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 4, č. 3 (2008), s.3-7
  environmentálne náklady ekologické dane environmental costs ecological taxes
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Hodnotenie pracovníkov v manažérskej praxi
  Herzka Pavel ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 4, č. 3 (2008), s.13-19
  hodnotenie pracovníkov Metódy hodnotiace evaluation of employees evaluation methods
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Koncentrácia v bankovom sektore Slovenskej republiky
  Fabová Ľudmila ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 4, č. 3 (2008), s.8-12
  bankový sektor SR Slovak banking sector
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Charakter vplyvu faktorov ekonomického rastu
  Chajdiak Jozef ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 4, č. 3 (2008), s.56-60
  ekonomický vývoj faktor ekonomického rastu economic development determinant of growth
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok