Výsledky vyhľadávania

 1. Protipožiarna bezpečnosť budov - zmeny stavieb a pamiatky
  Mikolai Imrich ; V180 
  Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19 : . s.108-117
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 2. Dodatočné zatepľovacie systémy budov vo vyťahu k protipožiarnej bezpečnosti budov
  Mikolai Imrich ; V180 
  Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19 : . s.152-156
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 3. Paarametre svetelných zdrojov a svietidiel pre ilumináciu pamiatkových objektov
  Smola Alfonz ; E020 
  Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19 : . s.205-215
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Tvorba vnútorného prostredia v pamiatkovo chránených objektoch : Ochrana pamiatok 19
  Székyová Marta ; V290 
  Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19 : . s.74-80
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 5. Stavebnicové inštalačné systémy v pamiatkovo chránených budovách : Ochrana pamiatok 19
  Peráčková Jana ; V290 
  Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19 : . s.81-86
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  (1) - monografia
  článok

  článok

 6. Determinanty voľby nového využitia pamiatky a vplyv zmeny funkcie na nároky technického vybavenia
  Lalková Jarmila ; A3130 
  Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19 : . s.9-15
  Rekonštrukcie pamiatok konverzia industriálnej architektúry modernizácia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Technická výbava modernej architektúry a pamiatkový romantizmus
  Dulla Matúš ; A3130 
  Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19 : . s.22-29
  moderná architektúra Problém obnovy pamiatková ochrana moderny
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. K zásadám materiálovo-konštrukčného riešenia pri stavebnom zásahu na pamiatkovom fonde
  Kráľová Eva ; A3130 
  Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19 : . s.30-41
  obnova pamiatok
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Zatepľovanie historických krovov
  Paučulová Ľubica ; A3130 
  Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19 : . s.134-148
  pamiatková ochrana historický krov tradičné tesárstvo
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Možnosti obnovy striech historických objektov
  Audy Branislav  Briežnik Ján
  Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19 : . s.274-283
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok