Výsledky vyhľadávania

 1. Modifikácie budov v interakcii zmien vnútorného a vonkajšieho tlaku z hľadiska ich aerodynamickej kvantifikácie
  Bielek Milan ; V180  Bielek Boris ; V180
  70 rokov SvF STU : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Wooden Shutters - Suplementary Window Constructions on Wood Basis
  Pernišová Alena ; V180 
  70 rokov SvF STU : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 3. Aerodynamická kvantifikácia okna z hľadiska prirodzeného regulovaného vetrania budov - experimentálny výskum
  Bielek Boris ; V180  Bielek Milan ; V180 Szabó Daniel ; V180
  70 rokov SvF STU : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. O geometrickej štruktúre faldových škrupín
  Študencová Zuzana ; V220  Zámožík Jozef ; M110
  70 rokov SvF STU : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Profil absolventov študijných programov konštrukčného a technologického inžinierstva vo vzťahu k potrebám praxe
  Hudoba Igor ; V110 
  70 rokov SvF STU : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Navrhovanie stavieb proti náhlemu zrúteniu
  Bilčík Juraj ; V110 
  70 rokov SvF STU : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Analýza zdrojov vlhkosti v streche
  Oláh Jozef ; V180 
  70 rokov SvF STU : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Možnosti zlepšenia tepelnotechnických vlastností obvodových stien na báze keramiky
  Žilinský Juraj ; V180 
  70 rokov SvF STU : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vplyv stykov škáry na nepriezvučnosť konštrukčného detailu stavby
  Zajac Jozef 
  70 rokov SvF STU : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Construction of T- and S-evaluators
  Havranová Zuzana ; V220  Kalina Martin ; V220
  70 rokov SvF STU : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok