Výsledky vyhľadávania

 1. Korelácia medzi podmienkami prípravy oxidových vrstiev na hliníku a ich vlastnosťami
  Zemanová Matilda ; C2120  Chovancová Marta ; C2120
  Acta Mechanica Slovaca : . Roč. 12, č. 4-B/2008 (2008), s.303 - 310
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Tvorba povrchov explóziou
  Turňová Zuzana ; M5000  Demianová Kristína ; M2000
  Acta Mechanica Slovaca : . Roč. 12, č. 4-B/2008 (2008), s.280-284
  zváranie explóziou povrchy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - monografia
  článok

  článok