Výsledky vyhľadávania

 1. Blackout v elektrizačnej sústave
  Eleschová Žaneta ; E020  Beláň Anton ; E020
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 13, mimoriadne č (2007), s.46-49
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Účinnosť svetelných zdrojov a predradných prístrojov
  Pípa Marek ; E020 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 12, č. 5 (2006), s.32-35
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Racionalizácia spotreby elektrickej energie riadením osvetlenia
  Pípa Marek ; E020 
  Racionalizácia rozvodu a spotreby elektrickej energie v budovách : . s.32-39
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Problémy využívania primárneho HEP v SR
  Hodák Tomáš  Dušička Peter ; V170
  Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia : . s.251-260
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Sources of Wind Power Plants
  Klug Ľudovít ; E120 
  Control of Power Systems 2004 : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok