Výsledky vyhľadávania

 1. Corporate social responsibility (CSR) versus HCS model 3E
  Sakál Peter ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000
  Invence - inovace - investice : . s.499-505
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Komplexný prístup k zefektívňovaniu logistických procesov
  Cibulka Viliam ; M190 
  Invence - inovace - investice : . s.332-336
  logistické procesy
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Možnosti a postup poznávania zamestnancov v procese ich hodnotenia
  Sablik Jozef ; M4000  Ondrušková Otília ; M190
  Invence - inovace - investice : . s.189-193
  hodnotenie zamestnancov ľudské zdroje
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok