Výsledky vyhľadávania

 1. Kvantifikácia vplyvu nasávaného vzduchu na výkonové parametre spaľovacej turbíny GT 750-6
  Ridzoň František ; J0060  Molnár Vojtech ; J0060
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.234-236
  spaľovacia turbína
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Optimalizácia stanovenia výkonu kotla na drevnú štiepku pri rekonštrukcii tepelného zdroja
  Urban František ; J0060  Kučák Ľubor ; J0060 Malý Stanislav ; J0060 Bereznai Jozef ; J0060
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.262-265
  drevná štiepka ekonomická analýza economical analysis combustion
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Impact of layer thickness on performance of adsorption refrigeration unit
  Khalifa Elnazeer Eltahir Osman ; J0060 
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.189-191
  adsorpčné chladiace zariadenie zeolit Adsorption cooler chiller
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Vytváranie efektívnych modulárnych konštrukcií
  Gulan Ladislav ; J0030  IZRAEL Gregor ; J0030 Zajacová Ľudmila ; J0030
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.72-73
  modulárna konštrukcia flexibilita modular structure flexibility
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Experimental investigation with methanol filled vertical thermosyphon
  Füri Belo ; V290 
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.55-57
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Analýza akustických emisií emitovaných prietokom kvapaliny cez kanál malých rozmerov
  Olšiak Róbert ; J0040 
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.185-188
  mikrokanál akustická emisia micro gap
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Hodnotenie predohrevu zemného plynu PER metódou
  Kleman Tomáš ; J0060  Rajzinger Ján ; J0060 Záležáková Lucia ; J0060
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.115-116
  tepelné čerpadlo kotol heat pump boiler
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Príspevok k riešeniu nestacionárneho prúdenia kvapaliny metódou charakteristík
  Prikkel Karol ; J0040 
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.224-226
  nestacionárne prúdenie kvapalina Potrubná sieť piping system non-stationary flow
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Vplyv vybraných parametrov na energetickú náročnosť vykurovania nekrytého rodinného bazénu
  Záležáková Lucia ; J0060  Tatarová Mária ; J0060
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.285-287
  tepelná bilancia prestup látky thermal balance mass transfer
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Využitie geotermálnych zdrojov na výrobu elektrickej energie
  Masaryk Michal ; J0060 
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.170-171
  geotermálna energia ORC cyklus geothermal energy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok