Výsledky vyhľadávania

 1. Pozitíva a negatíva troch vodárenských nádrží na Slovensku
  Marikovičová Andrea 
  Geotechnický monitoring : . s.356-360
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Ochrana odkaliska proti znečisťovaniu prostredia
  Klimko Ján  Hulla Jozef ; V150 Ďurica Pavol Ivan Peter
  Geotechnický monitoring : . s.182 - 187
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 3. Monitoring stavebných jám a sadania vysokých budov : Zborník 9. Medzinárodnej geotechnickej konferencie
  Hulla Jozef ; V150  Gróf Vladimír
  Geotechnický monitoring : . s.200 - 205
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 4. Monitoring zosuvných svahov pod odpočívadlom pre D1 v Považskej Bystrici
  Kopecký Miloslav ; V150  Gróf Vladimír Ondrášik Martin ; V150 Hric Stanislav
  Geotechnický monitoring : . s.229-234
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Monitoring priesakových režimov v telesách a podložiach slovenských priehrad
  Hulla Jozef ; V150  Súľovská Monika ; V150 Magula Peter
  Geotechnický monitoring : . s.321 - 326
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. Produkcia modelov horninových masívov s rozlíšením a presnosťou vyššími ako 1 cm
  Fraštia Marek ; V140 
  Geotechnický monitoring : . s.263-267
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Zhodnotenie dlhodobého geotechnického monitoringu Medziskladu vyhoreného paliva v Jaslovských Bohuniciach.
  Kuzma Jozef ; V150  Hruštinec Ľuboš ; V150
  Geotechnický monitoring : . s.194 - 199
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Monitorovanie vystuženého oporného múru
  Turček Peter ; V150  Baslík Radovan
  Geotechnický monitoring : . s.96-101
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Monitoring vlastností geomateriálov ukladaných do odkalísk
  Slávik Ivan ; V150  Masarovičová Mária ; V150
  Geotechnický monitoring : . s.367-372
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Aplikácia geofyzikálnych metód pri objasňovaní priesakového režimu na VD Veľká Domaša : Zborník 9. medzinárodnej geotechnickej konferencie
  Bednárová Emília ; V150  Grambličková Danka ; V150 Tkáč Ján
  Geotechnický monitoring : . s.315-320
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok