Výsledky vyhľadávania

 1. Obnova pamiatok profesionalizmus alebo fundamentalizmus ...?
  Gregorová Jana ; A2120 
  Eurostav . roč.13, č.7 (2007), s.10-13
  ochrana pamiatok
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Stručný prehľad dejín pamiatkovej starostlivosti : (Formovanie vzťahu "človek a pamiatka" od antiky po koniec 18. storočia)
  Hrašková Nadežda ; A3130 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.20-32
  pamiatky architektonické ochrana pamiatková
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok