Výsledky vyhľadávania

 1. Elektronické obchodné modely
  Tomlain Juraj ; R2020 
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.472-476
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Otázky vzťahu spoločnosti a organizácií a ich riadenia najmä z hľadiska etiky a estetiky
  Šimanovská Tatjana ; R2020 
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.443-449
  sociálny systém
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Flexibilita a flexikurita pracovného trhu
  Ďurechová Glatz Mária ; R2020 
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.104-111
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Procesný prístup v systémoch manažérstva kvality
  Plchová Jana ; R2020 
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.362-366
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vzdelávanie dospelých v organizáciách
  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190  Horváthová Silvia ; M4000
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.1-7
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Diagnostika firemnej kultúry - model a metodika. Corporate Culture Survey-Model and Methodics
  Jaššo Matej ; R2020 
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.219-226
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Kvalita riadenia ľudských zdrojov ako nutná podmienka kvality produkcie a firmy
  Hekelová Edita ; J0070 
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.150-154
  ľudské zdroje vzdelávanie human resources quality manager
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Súčasné trendy vývoja požiadaviek na pozíciu manažéra
  Kajanová Jana ; R2020 
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.252-258
  ľudský potenciál
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Etické aspekty reklamy
  Jankovichová Eva ; V270 
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.213-218
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Manažment kvality a čo ďalej?
  Poljovka Peter ; E020 
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.367-370
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok