Výsledky vyhľadávania

 1. Wind axis rotors with aerodynamic efficiency
  Švrček Daniel ; M2000  Behúlová Mária ; M2000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2009 . s.1457-1458
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Increased effective education pneumatic and electropneumatic at virtual laboratory
  Holubek Radovan ; M2000  Horváth Štefan ; M170 Velíšek Karol ; M2000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2009 . s.0193-0194
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 3. Entrepreneurship education of STU MTF students
  Krpálková Krelová Katarína ; M220 
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2009 . s.1169-1170
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Exothermic CSTR: Modeling, control & simulation
  Tanuška Pavol ; M6000  Kuník Stanislav ; M180 Kopček Michal ; M6000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2009 . s.0203-0204
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Communication with customers via brand
  Rybanský Rudolf ; M4000  Prajová Vanesa ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2009 . s.1679-1680
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - učebnica
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Hard die&mould milling process with CAD/CAM system CATIA V5R18 support
  Jambor Jaroslav ; M7100  Majerík Jozef
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2009 . Vol. 20, No. 1 Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th international DAAAM symposium "Intelligent manufacturing & automation: Focus on theory, practice and education" 25 - 28th November 2009, Vienna, Austria (2009), s.1465-1466
  článok z periodika
  (2) - článok
  článok

  článok

 7. Successful projects equal competitive advantage of plants
  Hrablik Chovanová Henrieta ; M4000 
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2009 . s.1271-1272
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (4) - článok
  článok

  článok

 8. The application of process approach in quality management in terms of Slovak republic
  Paulová Iveta ; M300  Kučerová Marta ; M4000 Mĺkva Miroslava ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2009 . s.0893-0894
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Company success dependency on management
  Vaňová Jaromíra ; M4000  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Holková Andrea ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2009 . s.0741-0742
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Possible particular abstract approach to validation
  Masár Alojz ; M180  Tanuška Pavol ; M6000 Masárová Renáta ; M6000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2009 . s.0175-0176
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok