Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza vnútromestskej štruktúry z hľadiska dominánt - lokalita Piešťany
  Vitková Ľubica ; A6160 
  Úloha dominánt pri identite vnútromestskej štruktúry : . s.49-62
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 2. Analýza vnútromestskej štruktúry z hľadiska dominánt - lokalita Trnava
  Bašová Silvia ; A6160 
  Úloha dominánt pri identite vnútromestskej štruktúry : . s.37-48
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 3. Analýza vnútromestskej štruktúry z hľadiska dominánt - lokalita Liptovský Mikuláš
  Čúrna Janka ; A6160 
  Úloha dominánt pri identite vnútromestskej štruktúry : . s.79-87
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok