Výsledky vyhľadávania

 1. Vzťah forma-štruktúra, ako prostriedok zníženia nárokov na konštrukcie
  Kamenský Ján ; A8180 
  Digitálna architektúra FA STU 2009 : . s.69-72
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 2. L-systémy
  Tartaľ Michal ; A8180 
  Digitálna architektúra FA STU 2009 : . s.31-34
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 3. Architektonická zodpovednosť a bionika, ako logos voľného tvaru
  Kešiar Andrej ; A8180 
  Digitálna architektúra FA STU 2009 : . s.91-102
  digitálna architektúra
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 4. Digitálna architektúra, pokus o vymedzenie pojmu
  Šimkovič Vladimír ; A8180 
  Digitálna architektúra FA STU 2009 : . s.9-14
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 5. Architektonická geometria, výber základných pojmov
  Šimkovič Vladimír ; A8180 
  Digitálna architektúra FA STU 2009 : . s.15-18
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. Možnosti riešenia interiéru voľných tvarov
  Václavová Kinga ; A8180 
  Digitálna architektúra FA STU 2009 : . s.103-108
  digitálna architektúra
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok