Výsledky vyhľadávania

 1. Evaluation of customer relationship management within industrial companies
  Mišák Peter ; M190 
  International Doctoral Seminar 2009 : . s.199-204
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 2. ICT and project work as an integral part of LSP
  Rusková Dagmar ; M330  Cagáňová Dagmar ; M4000
  Mosty, které nás spojují :
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Komunikatívne jazykové vyučovanie z aspektu využitia informačných a komunikačných technológií pri práci na projekte. Communicative language teaching from the aspect of information and communication technologies via project work
  Rusková Dagmar ; M330  Cagáňová Dagmar ; M330
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 23 (2007), s.97-102
  vyučovanie jazykov projekt Technológie informačné technológie komunikačné
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. E-Learning pros and cons from the Point of view of practice
  Pavlendová Gabriela ; V240  Šujanová Jana ; M4000
  Nowe trendy w wychowaniu i edukacji czlowieka wspólczesnego . s.56-61
  e-learning
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok