Výsledky vyhľadávania

 1. Aplikácia firemnej kultúry v podmienkach slovenských podnikov ako predpoklad ich konkurencieschopnosti. Corporate culture application in conditions of slovak enterprises as an assumption of their competitivenes
  Čambál Miloš ; M4000  Hoghová Katarína ; M190
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 24 (2008), s.23-31
  firemná kultúra prieskum podnik
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Strategy consequences for managing the talents
  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 
  Upravlenije ekonomikoj: modeli, metody, technologii. TOM 2 : . s.266-270
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - habilitačná práca
  (2) - článok
  článok

  článok