Výsledky vyhľadávania

 1. Uplatnenie modelu zrelosti projektového riadenia v priemyselných popdnikoch. Application of the project management maturity model in industrial plants
  Hrablik Chovanová Henrieta ; M4000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 24 (2008), s.71-77
  projekt projektové riadenie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (3) - článok
  článok

  článok

 2. Projekt sprístupnenia učebných textov v elektronickej forme. Project of e-learning material development
  Rešetová Kvetoslava ; M9300 
  Trendy ve vzdělávání 2008 : . s.461-464, diel 2
  elektronické publikovanie edičná činnosť učebné texty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok