Výsledky vyhľadávania

 1. Budovanie a riadenie značky v konkurenčnom prostredí
  Jedlička Milan ; M190  Molnárová Dagmar ; M190
  Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku . s.127-150
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 2. Monitorovanie spokojnosti zákazníkov v organizáciách poskytujúcich služby. Monitoring of customers satisfaction in services providing organizations
  Kučerová Marta ; M4000 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti IV : . s.96-100
  manažérstvo kvality spokojnosť zákazníkov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Sledovanie spôsobilosti výrobných procesov. Observing of capabillity of production processes
  Kučerová Marta ; M4000 
  Akademická Dubnica 2002 : . s.315-318
  výrobné procesy kvalita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok