Výsledky vyhľadávania

 1. STN EN 1993-1-2 Navrhovanie oceľových konštrukcií na účinky požiaru
  Štujberová Magdaléna ; V190 
  Navrhovanie konštrukcií na požiarnu odolnosť podľa Eurokódov. Teória : . s.89-113
  fire resistance požiarna odolnosť
  článok zo zborníka
  ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 2. STN EN 1994-1-2 Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií na účinky požiaru
  Štujberová Magdaléna ; V190 
  Navrhovanie konštrukcií na požiarnu odolnosť podľa Eurokódov. Teória : . s.115-134
  composite structures fire resistance požiarna odolnosť spriahnuté konštrukcie
  článok zo zborníka
  ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 3. STN EN 1999-1-2 Navrhovanie hliníkových konštrukcií na účinky požiaru
  Štujberová Magdaléna ; V190 
  Navrhovanie konštrukcií na požiarnu odolnosť podľa Eurokódov. Teória : . s.209-216
  Aluminium fire resistance hliník požiarna odolnosť
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok