Výsledky vyhľadávania

 1. Stabilita oblúkov
  Dallemule Marian 
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  arch structure oblúková konštrukcia stabilita stability
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Analýza seizmickej zarážky s tlmením
  Kráľ Emil ; V110 
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Územný generel dopravy mesta Piešťany
  Rakšányi Peter ; V120  Ondrovič Milan ; V120
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  comprehensive transport plan územný generel dopravy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Statická analýza trojvrstvových prútových sústav
  Marton Pavol ; V250 
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  bar system prútová sústava stiffness three-layered tuhosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Príprava, výstavba a prevádzka diaľnice D1 v zosuvných územiach.
  Kopecký Miloslav ; V150  Antolová Darina ; V150
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.382-389
  diaľnice highway landslides zosuvy
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. Návrh a realizácia rekonštrukcie oceľovej konštrukcie zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave
  Agócs Zoltán ; V190  Bezák Anton ; V190 Vanko Marcel
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  winter stadium zimný štadión
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vplyv ortogonálnych výstuh na stratu stability valcovej škrupiny pri osovom tlaku
  Kowalski Lukáš 
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  shell structures stabilita stability škrupinové konštrukcie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Vplyv zeminy na napätosť potrubí
  Magura Martin ; V190 
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  Napätie-analýza experimentálna Potrubia oceľové steel pipeline stress and strain field
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Overovanie skutočného stavu a sanácia drevených nosných konštrukcií
  Sandanus Jaroslav ; V190  Sógel Kristián ; V190
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  drevené konštrukcie reconstruction sanácia timber structures
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Hybridné nosníky zo skla
  Trnka Peter 
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  experiment experiment glass beam sklený nosník
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok