Výsledky vyhľadávania

 1. Metoda odlewania kompozytów na osnowie metalowej umocniony ciaglym wlóknem grafitu. Casting method in processing of the continuous graphite fiber-reinforced metal matrix composites
  Žitňanský Marcel ; M130  Zrník Jozef Martinkovič Maroš ; M130 Hazlinger Marián ; M1000
  Inžynieria Materialowa . Roč. 18, č. 5 (1997), s.182-185
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok