Výsledky vyhľadávania

 1. Intercultural Management - Trend of Contemporary Globalized World
  Cagáňová Dagmar ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Weidlichová Luptáková Stanislava
  Electronics and electrical engineering . No. 6(102) (2010), s.51-54
  http://www.ee.ktu.lt/journal/2010/6/13__ISSN_1392-1215_Intercultural%20Management%20Trend%20of%20Contemporary%20Globalized%20World.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - dizertačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Corporate culture application in enterprises as assumption their long-term prosperity
  Čambál Miloš ; M4000  Hoghová Katarína ; M190
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2008 : . s.0191-0192
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok