Výsledky vyhľadávania

 1. Exploratory Search in the Adaptive Social Semantic Web
  Tvarožek Michal ; I200 
  Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia . Vol. 3, No. 1 (2011), s.42-51
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. News Recommending Based on Text Similarity and User Behaviour
  Zeleník Dušan ; I200  Bieliková Mária ; I200
  2011
  WEBIST ´11. Proceedings of the 7th International Conference on Web Information Systems and Technologies, May 6-9 2011, Noordwijkerhout, Holland . 2011), s.302-307
  odporúčanie článkov personalizácia správanie podobnosť správy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Towards Social-Based User Modeling and Personalization
  Barla Michal ; I200 
  Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia . Vol. 3, No. 1 (2011), s.52-60
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Content-Based News Recommendation
  Kompan Michal ; I200  Bieliková Mária ; I200
  Lecture Notes in Business Information Processing : . s.61-72
  personalizácia vektorová reprezentácia model používateľa odporúčanie článkov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok