Výsledky vyhľadávania

 1. Teoreticko-experimentálna analýza zvukoizolačných vlastností jednoduchých pórobetónových priečok
  Menďan Rastislav ; V180 
  Almanach znalca . Roč.10, č. 2-3 (2011), s.64-68
  aerated autoclaved concrete airborne sound insulation pórobetón soundisolation vzduchová nepriezvučnosť zvuková izolácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. CAD a fotografia pri zameriavaní skutkových stavov objektov
  Jamnický Martin ; V180 
  Almanach znalca . Roč.10, č. 2-3 (2011), s.56-59
  fotogrametria measurement method meracie metódy photogrammetry 3D model 3D modely
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Návrh riadenia stavebnej firmy v podmienkach globalizácie
  Jankovichová Eva ; V270 
  Almanach znalca . Roč.10, č. 2-3 (2011), s.60-63
  company strategy economic globalization economical growth and development ekonomická globalizácia ekonomický rast a rozvoj key processes kľúčové procesy podniková stratégia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Ochranné pásma na Slovensku a súvisiaca legislatíva.
  Antošová Naďa ; V270 
  Almanach znalca . Roč.10, č. 2-3 (2011), s.24-30
  buffer zones ochranné pásma
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Posúdenie príčin porúch drevených eurookien
  Držka Milan ; V180  Gregušová Silvia ; V300
  Almanach znalca . Roč.10, č. 2-3 (2011), s.35-41
  drevené okno failure porucha wooden window
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Určenie príčin havárie budovy školy
  Priechodský Vladimír ; V111  Nič Milan ; V300 Cicanič Marián ; V300
  Almanach znalca . Roč.10, č. 2-3 (2011), s.48-52
  havária
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Technická hodnota v znaleckej praxi
  Skákala Peter ; V300 
  Almanach znalca . Roč.10, č. 2-3 (2011), s.69-71
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Stanovenie úrokovej miery za minulé obdobia
  Karel Ján ; V300 
  Almanach znalca . Roč.10, č. 2-3 (2011), s.53-55
  úroková miera
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Klasifikácia svahových pohybov a ich výsledných porúch
  Baliak František ; V150 
  Almanach znalca . Roč.10, č. 2-3 (2011), s.31-34
  landslides slope failure slope movements svahová porucha svahové pohyby zosuvy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Vplyv tepelných mostov na tepelnú stratu referenčného rodinného domu
  Menďan Rastislav ; V180 
  Almanach znalca . Roč.10, č. 2-3 (2011), s.42-47
  heat losses referenčný rodinný dom referential family house tepelné straty tepelný most thermal bridge
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok