Výsledky vyhľadávania

 1. Koeficienty filtrácie geosyntetických ílových rohoží
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 2003 : . s.48-55
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 2. Systémy environmentálneho manažérstva
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 2003 : . s.140-142
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Environmentálne vhodné výrobky a technológie
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 2003 : . s.127-129
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Posudzovanie technológií z environmentálneho hľadiska
  Krečmerová Tatiana  Rusko Miroslav ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2003 : . s.130-132
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vplyv životného prostredia na kvalitu služieb a modely kvality služieb
  Korauš Anton 
  Manažérstvo životného prostredia 2003 : . s.56-59
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Metóda hodnotenia environemntálnej technológie - EnTA
  Krečmerová Tatiana 
  Manažérstvo životného prostredia 2003 : . s.136-139
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Vypracovanie posudku o riziku pri práci s chemickými faktormi
  Tureková Ivana ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 2003 : . s.79-85
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Platné STN v pôsobnosti technickej komisie 72 Environmentálne manažérstvo
  Rusko Miroslav ; M5000  Lengyelová Adriana
  Manažérstvo životného prostredia 2003 : . s.133-135
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok