Výsledky vyhľadávania

 1. Modely správania sa davu
  Kapustík Ivan ; I200  Lacko Peter ; I200
  WIKT 2011 : Proceedings 6th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, November 24 - 25, 2011 Herľany, Slovakia . S. 181-184
  dav multiagentový systém model správania sa charakteristiky davu
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Podobnosť textových dokumentov na viacerých úrovniach
  Kučečka Tomáš ; I200 
  WIKT 2011 : Proceedings 6th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, November 24 - 25, 2011 Herľany, Slovakia . s.143-148
  dolovanie informácií podobnosť textov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Personalizované odporúčanie so zohľadnením sociálnych aspektov
  Kompan Michal ; I200 
  WIKT 2011 : Proceedings 6th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, November 24 - 25, 2011 Herľany, Slovakia . s.155-160
  personalizované odporúčanie sociálne aspekty skupiny
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (5) - článok
  článok

  článok

 4. Vizualizácia výsledkov dopytu vyhľadávača
  Rástočný Karol ; I200  Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2011 : Proceedings 6th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, November 24 - 25, 2011 Herľany, Slovakia . s.19-25
  prieskumné vyhľadávanie vizualizácia vizualizácia grafov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Polyphonic Music Represented in Mathematical Vectors
  Hrušková Nikoleta ; I200 
  WIKT 2011 : Proceedings 6th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, November 24 - 25, 2011 Herľany, Slovakia . s.173-178
  hudba získavanie informácií melodický a rytmický vektor maticová reorezentácia hudby
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Automatizované objavovanie hierarchických vzťahov pre sémantický opis výučbového obsahu
  Šimko Marián ; I200  Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2011 : Proceedings 6th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, November 24 - 25, 2011 Herľany, Slovakia . s.33-38
  sémantika doménový model automatizácia ALEF Web 2.0
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Krátkodobé kontexty v personalizovanom vyhľadávaní
  Kramár Tomáš ; I200 
  WIKT 2011 : Proceedings 6th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, November 24 - 25, 2011 Herľany, Slovakia . s.161-165
  personalizované vyhľadávanie metadáta sociálne siete
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 8. Kolaboratívne programovanie: cesta ku "kvalitnejšiemu" softvéru
  Bieliková Mária ; I200  Návrat Pavol ; I200 Barla Michal ; I200 Tvarožek Jozef ; I200 Tvarožek Michal ; I200
  WIKT 2011 : Proceedings 6th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, November 24 - 25, 2011 Herľany, Slovakia . s.89-94
  kolaboratívn programovanie značky implicitná spätná väzba sociálne aspekty vývoj softvéru
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Identifikovanie zaujímavých fragmentov obsahu na základe implicitnej spätnej väzby
  Labaj Martin ; I200  Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2011 : Proceedings 6th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, November 24 - 25, 2011 Herľany, Slovakia . s.13-18
  implicitná spätná väzba adaptívny web
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Sledovanie Príbehu na Webe Pomocou Multi-Agentového Systému Inšpirovaného Sociálnym Správaním Včiel
  Sabo Štefan ; I200 
  WIKT 2011 : Proceedings 6th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, November 24 - 25, 2011 Herľany, Slovakia . s.167-171
  sledovanie príbehu metafora včiel spravodajstvo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok