Výsledky vyhľadávania

 1. News Recommending Based on Text Similarity and User Behaviour
  Zeleník Dušan ; I200  Bieliková Mária ; I200
  2011
  WEBIST ´11. Proceedings of the 7th International Conference on Web Information Systems and Technologies, May 6-9 2011, Noordwijkerhout, Holland . 2011), s.302-307
  odporúčanie článkov personalizácia správanie podobnosť správy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Supporting Collaborative Web-Based Education via Annotations
  Šimko Marián ; I200  Barla Michal ; I200 Mihál Vladimír ; I200 Unčík Maroš ; I200 Bieliková Mária ; I200
  ED-MEDIA 2011. World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications Proceedings, Lisbon, Portugal June 27, 2011 AACE . s.2576-2585
  kolaboratívne vzdelávanie sociálne vzdelávanie webový vzdelávací systém anotácia ALEF
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Web-Based Learning Support based on Implicit Feedback
  Labaj Martin ; I200 
  Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia . s.76-78
  článok zo zborníka
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Towards Contextual Search: Social Networks, Short Contexts and Multiple Personas
  Kramár Tomáš ; I200 
  Lecture Notes in Computer Science : . s.434-437
  sociálne siete kontexty IR vyhľadávanie persóny
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Exercises Recommending for Limited Time Learning
  Michlík Pavel ; I200  Bieliková Mária ; I200
  Procedia Computer Science . Vol. 1 Issue 2 Proceedings of the 1st Workshop on Recommender Systems for Technology Enhanced Learning (RecSysTEL 2010) (2010), s.2821-2828
  odporúčanie článkov výučbový systém príklady obmedzený čas
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok