Výsledky vyhľadávania

 1. Energy evaluation of residential building from an architectural point of view
  Budiaková Mária ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.11-14
  energy buildings
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Poľnohospodárske stavby v 21. storočí
  Ilkovičová Ľubica ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.56-63
  stavby poľnohospodárske technológie moderné
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Fotovoltika pre pamiatkové objekty
  Oravcová Eva ; A8180 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.90-96
  architektúra fotovoltika obnova pamiatok
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Možnosti znižovania potreby energie budov kvalitatívnym vylepšením obvodového plášťa a integráciou novodobých technológií do konštrukcií
  Lavrinčíková Dagmar ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.107-114
  energetická hospodárnosť obvodový plášť budov novodobé technológie v konštrukciách
  článok z periodika
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Zakomponovanie technológií hydroponického pestovania prostredníctvom navrhovania vertikálnych fariem do obrazu mesta
  Kesanová Michaela ; A1110 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.127-134
  vertikálne farmy technológie hydroponického pestovania
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Trendy navrhovania nabíjacích staníc aku-batérií z hľadiska progresívneho hospodárenia prevádzky
  Meziani Yakoub ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.64-71
  stanice batériové aku-batérie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Nové požiadavky na konštrukčné detaily viacvrstvových obvodových plášťov
  Baláž Jozef ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.40-49
  obvodový plášť detaily konštrukčné
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Átrium a hospodárnosť budov
  Vojteková Eva ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.72-77
  budovy administrativne vetranie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Vznik konceptu inteligentnej budovy
  Puškár Branislav ; A1110 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.29-33
  inteligentné budovy vývoj koncept
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Energy aspects of zero energy building design
  Budiaková Mária ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.20-23
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok