Výsledky vyhľadávania

 1. Energy evaluation of residential building from an architectural point of view
  Budiaková Mária ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.11-14
  energy buildings
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Progressive technologies in office buildings
  Budiaková Mária ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.24-28
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (3) - článok
  článok

  článok

 3. Individuálnosť a globálnosť v tvorbe pokročilej architektúry na bývanie - nové modely bývania pre 21. storočie
  Selcová Ľubica ; A1110 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.84-89
  architektúra nové modely bývania
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Átrium a hospodárnosť budov
  Vojteková Eva ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.72-77
  budovy administrativne vetranie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Poľnohospodárske stavby v 21. storočí
  Ilkovičová Ľubica ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.56-63
  stavby poľnohospodárske technológie moderné
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Originálna architektonická koncepcia a jej podiel na neobvyklých konštrukčných riešeniach stavieb
  Bahna Vladimír ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.34-39
  konštrukčné riešenia architektonická koncepcia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Efektívne renovácie priečelí bytových domov
  Vráblová Edita ; A1110 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.97-101
  obnova fasád bytové domy
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Možnosti znižovania potreby energie budov kvalitatívnym vylepšením obvodového plášťa a integráciou novodobých technológií do konštrukcií
  Lavrinčíková Dagmar ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.107-114
  energetická hospodárnosť obvodový plášť budov novodobé technológie v konštrukciách
  článok z periodika
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Fasáda ako výrazový prvok sociálneho bývania
  Czafík Michal ; A1110 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.121-126
  fasáda sociálne bývanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - monografia
  (1) - učebnica
  (1) - zborník
  článok

  článok

 10. Výstupy zo študentskej architektonickej súťaže - vplyv progresívnych technológií na tvorbu architektonických diel 2012
  Budiaková Mária ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.143-147
  architektúra súťaže
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok