Výsledky vyhľadávania

 1. Komplexné a systémové riadenie sťažností v organizáciách
  Urdziková Jana ; M4000 
  Ekonomika a spoločnosť . Roč. 11, č. 1 (2010), s.68-77
  sťažnosť nekvalitný produkt
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Customer - the key to competitive advantage
  Urdziková Jana ; M4000  Molnárová Dagmar ; M190
  Management, Economics and Business Development in the New European Conditions :
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  (3) - článok
  článok

  článok