Výsledky vyhľadávania

 1. Revízia študentskej obytnej bunky v aktuálnej architektonickej tvorbe
  Vráblová Edita ; A1110 
  Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : . s. 69-71
  vysokoškolský domov obytné bunky halls of residence dormitory cells
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Nové impulzy v architektúre sociálneho bývania
  Mikušková Dagmar ; A1110 
  Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : . s.s. 42-44
  sociálne bývanie nové trendy racionalizácia limit finančný nízkonákladové bývanie social housing new trends rationalisation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Koncept vertikálnych fariem - budúcnosť obytných budov? Vertikálna farma ako prostriedok architektúry obytných budov
  Kesanová Michaela ; A1110 
  Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : . s.s. 51-53
  architektúra obytná budova vertikálna farma hydropónia potrava architecture residential building vertical farm hydroponics food
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Terénny architektonicko-urbanistický výskum bývania v rómskej osade v obci Kojatice - prípadová štúdia
  Sládek Michal ; A1110 
  Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : . s.s. 75-79
  rómska osada bývanie roma settlement housing
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Bývanie seniorov
  Holčeková Mária ; A8180 
  Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : . s.s. 35-37
  bývanie pre seniorov demografické zmeny starnutie bezpečnosť zdravotná starostlivosť univerzálny design living factors senior universal design health care safety
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Tatracity - polyfunkčný dom, Bratislava
  Závodný Ľubomír ; A1110 
  Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : . s.s. 92
  architektúra dom polyfunkčný
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Bytový komplex Malý Dunaj III, bytový dom Panoráma
  Schleicher Alexander ; A8180 
  Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : . s.s. 61-64
  architektúra bytový dom bytový komplex zmena podmienok vo výstavbe zmena riešenia zmena dispozície
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Upraviteľné bývanie : architektonická podpora transformačných procesov v systéme sociálnej starostlivosti
  Rollová Lea ; A8180 
  Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : . s.s. 24-26
  architektúra upraviteľné bývanie univerzálne navrhovanie architecture adaptable housing universal design
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Nové scenáre bývania a ich prejav v architektúre bytových domov na Slovensku
  Bacová Andrea ; A1110 
  Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : . s. 8-11
  scenáre recyklácia bloku výškový bytový dom zodpovednosť blok recycling high-rise apartment house social responsibility
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Dolce vita - obytný komplex, Bratislava
  Alexy Andrej ; A4140 
  Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : . s.s. 93
  architektúra členenie výraz farebnosť vitálnosť variabilita
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok