Výsledky vyhľadávania

 1. The Hron Metalworks in Sv. Kríž Nad Hronom - An Example of a Socialistic Industrial Town
  Bartošíková Tereza ; A3130 
  YRSB 13 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2013 : . s.p. 3-11
  obnova pamiatok brownfields industry industrial heritage urban planing
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 2. The City - Two Strategies of Sustainability
  Morgenstein Peter ; A2120  Legény Ján ; A2120
  YRSB 13 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2013 : . s.p. 242-251
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Urban Architecture
  Štefancová Lucia ; A6160 
  YRSB 13 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2013 : . s.p. 133-142
  urbanizmus a územné plánovanie architektúra mestotvorná urbánna architektúra mestský priestor kultúrna udržateľnosť urban architecture urban space urbanity sustainability
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok