Výsledky vyhľadávania

 1. Stacionárne fázy typu iónových kvapalín pre plynovú chromatografiu
  Benická Eva ; C1180  Srnková Magdaléna Krupčík Ján ; C1180
  Pokroky v analytickej chémii [elektronický zdroj] . s.USB kľúč, s. 105-125 [1,88 AH]
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=271550
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. HPLC štúdium separácie enantiomérov derivátov kyseliny fenylkarbámovej použitím chirálnych stacionárnych fáz zo skupiny makrocyklov
  Hroboňová Katarína ; C1180  Tibenský Martin ; C1180
  Pokroky v analytickej chémii [elektronický zdroj] . s.USB kľúč, s. 161-177 [1,29 AH]
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=271532
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Separácie enantiomérov derivátov karboxylových kyselín na cyklodextrínových chirálnych stacionárnych fázach metódou plynovej chromatografie
  Kačeriaková Darina ; C1180  Špánik Ivan ; C1180
  Pokroky v analytickej chémii [elektronický zdroj] . s.USB kľúč, s. 86-104 [1,40 AH]
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=271544
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Úplná dvojrozmerná plynová chromatografia - komprehensívna GCxGC, základy teórie a inštrumentácia
  Benická Eva ; C1180  Srnková Magdaléna Krupčík Ján ; C1180
  Pokroky v analytickej chémii [elektronický zdroj] . s.USB kľúč, s. 204-242 [3,58 AH]
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=271537
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Koncepcia DNA biosenzorov s ochrannými membránami
  Labuda Ján ; C1180  Hlavatá Lenka ; C1180 Vyskočil Vlastimil
  Pokroky v analytickej chémii [elektronický zdroj] . s.USB kľúč, s. 401-106
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. The use of DRAGON molecular descriptors for the estimation of pharmacologic profile of dibenzothiepine and pyridoindole compounds
  Májeková Magdaléna  Stecoza Camelia Elena Kováčiková Lucia Májek Pavel ; C1180
  Pokroky v analytickej chémii [elektronický zdroj] . s.USB-kľúč, s. 504-520 [1,00 AH]
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=273595
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Znižovanie vplyvu interferentov pri stanovení stopových koncentráciíé selénu metódou atómovej adsorpčnej spektometrie
  Čacho František ; C1180  Lauko Lukáš ; C1180 Kroliak Martin ; C1180 Manová Alena ; C1180 Beinrohr Ernest ; C1180
  Pokroky v analytickej chémii [elektronický zdroj] . s.USB kľúč, s. 334-341
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Komprehensívna dvojrozmerná plynová chromatografia GCxGC s prietokovýcm modulátorom na analýzu PCB v dvojkolónových kombináciách obsahujúcich ako druhú polárnu fázu a iónovú kvapalinu
  Benická Eva ; C1180  Srnková Magdaléna Gorovenko Roman ; C1180 Krupčík Ján ; C1180 Májek Pavel ; C1180
  Pokroky v analytickej chémii [elektronický zdroj] . s.USB kľúč, s. 243-259 [1,48 AH]
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=271527
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Characterizing natural organic material in the drinking water using fluorescence spectroscopy and parallel factor analysis
  Poláček Roman ; C1180  Tomková Michaela ; C1180 Uríčková Veronika ; C1180 Sádecká Jana ; C1180 Májek Pavel ; C1180
  Pokroky v analytickej chémii [elektronický zdroj] . s.USB kľúč, s. 347-352
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Identifikácia prchavých organických látok v čerešňových alkoholických nápojoch pomocou GC-MS a GCxGC-TOFMS
  Jánošková Nikoleta ; C1180  Bulavová Lenka ; C1180 Vasarábová Hana ; C1180 Špánik Ivan ; C1180
  Pokroky v analytickej chémii [elektronický zdroj] . s.USB kľúč, s. 311-332 [1,81 AH]
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=271521
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok