Výsledky vyhľadávania

 1. Připojovací a usměrňovací měření jámou ČSA 2 a jámou Mir 5
  Černota Pavel  Staňková Hana Pospíšil Jiří Novosad Miroslav Mučková Jitka
  Geodézie a Důlní měřictví 2013 : . s.11-20
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Vplyv hustoty vstupných údajov na presnosť určovania objemov pomocou DMR
  Sokol Štefan ; V140  Lipták Miroslav ; V140 Bajtala Marek ; V140
  Geodézie a Důlní měřictví 2013 : . s.188-195
  digital elevation model digitálny model reliéfu interpolačná metóda interpolation method objem volume
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=274512
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Testovanie robotizovanej univerzálnej meracej stanice Trimble S8 DR Plus ROBOTIC podľa STN ISO 171 23
  Sokol Štefan ; V140  Bajtala Marek ; V140 Ježko Ján ; V140 Černota Pavel
  Geodézie a Důlní měřictví 2013 : . s.204-210
  medzinárodné normy norms stabilita stability testing testovanie
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=274411
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Robustný ortogonálny model regresnej roviny
  Gašinec Juraj  Gašincová Silvia
  Geodézie a Důlní měřictví 2013 : . s.42-49
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Kontrola prijímačov GNSS podľa STN ISO 171 23-8
  Ježko Ján ; V140 
  Geodézie a Důlní měřictví 2013 : . s.77-87
  control kontrola standardization štandartizácia test procedure testovací postup
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=274506
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Pozorovanie vplyvov poddolovania bezpilotným leteckým prostriedkom Gatewing X100
  Fraštia Marek ; V140  Beck Jozef Plakinger Marián
  Geodézie a Důlní měřictví 2013 : . s.153-161
  pokles povrchu
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Odvodenie vzťahov pre približný výpočet meridiánovej konvergencie a dĺžkového skreslenia v Křovákovom zobrazení
  Gašinec Juraj  Gašincová Silvia
  Geodézie a Důlní měřictví 2013 : . s.50-59
  článok zo zborníka
  (1) - učebnica
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Analýza geodetických metód zberu priestorových údajov
  Sokol Štefan ; V140  Bajtala Marek ; V140 Lipták Miroslav ; V140
  Geodézie a Důlní měřictví 2013 : . s.196-203
  analysis of methods analýza metód blízka fotogrametria close-range photogrammetry statistical analysis štatistická analýza
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=274520
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok