Výsledky vyhľadávania

 1. Bending Resistance of Curved Beams According to Eurocode STN EN 1993
  Brzáčová Miriam ; V250  Koleková Yvonna ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.17-20
  eurocodes eurokódy imperfection imperfekcia stabilita stability
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Analýza výškovej budovy od horizontálnych síl
  Jendželovský Norbert ; V250  Medvecká Soňa ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.77-80
  high rise buildings loading by wind seismic action seizmické zaťaženia výšková budova zaťaženie vetrom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Numerické metódy pre riešenie spoľahlivosti konštrukcií
  Králik Juraj ; V250  Klabník Maroš ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.117-120
  Monte Carlo Monte Carlo method pravdepodobnostné metódy probability methods reliability spoľahlivosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Influence of Unilateral Foundation on Deflection of the Excentrically Loaded Beam
  Mistríková Zora ; V250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.143-146
  eccentric loads elastic subsoil excentrické zaťaženie jednostranná väzba pružné podložie unilateral coupling
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Optimalizácia betónovej dosky mosta použitím prvku SOLID65
  Hoľko Michal ; V250  Dický Jozef ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.67-70
  design parameters návrhové hodnoty optimalizácia optimization plates
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Určenie koeficientu intenzity napätia v okolí koreňa trhliny pri I. móde
  Kováčiková Janka ; V250  Ivánková Oľga ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.105-108
  crack fracture mechanics lomová mechanika parameter parameters trhlina
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Dynamická analýza výškovej budovy nepravidelného pôdorysu
  Psotný Martin ; V250  Havran Jozef ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.189-192
  high rise buildings limit state medzný stav static and dynamic analysis statická a dynamická analýza výšková budova
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Vodorovne zaťažené ponorené piloty
  Prekop Ľubomír ; V250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.183-184
  ANSYS ANSYS nelineárna analýza nonlinear analysis piles pilóty
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Stage for ECOC 2013 in Košice
  Ravinger Ján ; V250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.193-196
  kmitanie konštrukcie oceľové konštrukcie Steel structure stiffness tuhosť vibration
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Numerical model of underpass structure calibrated by tests
  Sokol Milan ; V250  Konečná Lenka ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.225-226
  dynamic load natural frequency numerical model vlastná frekvencia výpočtový model zaťaženie dynamické
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok