Výsledky vyhľadávania

 1. Ako vhodným interiérom ovplyvniť ľudské zdravie od detského veku
  Morávková Katarína ; A5150 
  Interiér 2013 : . s.s.109-112
  interiér zdravie človeka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Smart materiály a nanomateriály v interiérovom dizajne a architektúre v kontexte zdravého interiéru
  Kránerová Silvia ; A5150 
  Interiér 2013 : . s.s. 88-90
  interiérový dizajn zdravý interiér
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Tvorba interiéru: skúsenosti a postrehy architekta
  Hronský Michal C. ; A5150 
  Interiér 2013 : . s.s. 52-53
  interiér
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Výtvarné umenie a farba v nemocničnom prostredí
  Majcher Stanislav ; A8180 
  Interiér 2013 : . s.s. 96-98
  farba a prostredie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Podpora pohybovej aktivity prostredníctvom navrhovania schodísk
  Masárová Lucia ; A2120 
  Interiér 2013 : . s.s. 103-105
  schodiská
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Koncept vertikálnych fariem v interiéri
  Kesanová Michaela ; A1110 
  Interiér 2013 : . s.s. 66-69
  architektúra a urbanizimus vertikálna farma hydropónia potrava
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Interiér v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi - humanizácia prostredia
  Czafík Michal ; A1110 
  Interiér 2013 : . s.s. 28-31
  zariadenia sociálnych služieb bývanie humanizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Civilizačné ochorenia a interiérový dizajn
  Kotradyová Veronika ; A5150  Petelen Ivan ; A5150 Žúžiová Zuzana ; A5150
  Interiér 2013 : . s.s. 80-87
  dizajn interiér zdravie dizajn s ohľadom na človeka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Prečo potrebujeme zdravý interiér?
  Petelen Ivan ; A5150 
  Interiér 2013 : . s.s. 113-117
  interiér zdravie dizajn s ohľadom na človeka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Fenomén hotelovej izby v kontexte nových stratégií v navrhovaní hotelov
  Tóthová Zuzana ; A1110 
  Interiér 2013 : . s.s. 136-139
  architektúra hotel mestský hotel konverzia izba hotelová
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok