Výsledky vyhľadávania

 1. Potenciály polyfunkčného rozvoja sídlisk : ilustrované na príklade sídlisk Dúbravka a Prosek
  Melcerová Oľga ; A6160 
  ALFA . Roč.18, č.4 (2013), s. 42-53
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Doktrína regulácie
  Legény Ján ; A2120 
  ALFA . Roč.18, č.1 (2013), s.26-35
  architektúra urbanistická štruktúra mesto regulácia regulácia výstavby
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - elektronické dokumenty
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Základné obrysy udržateľného mesta
  Pifko Henrich ; A2120 
  Rukoväť udržateľnej architektúry / . s.s. 138-143
  udržateľná architektúra udržateľné mestá
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Efektívnosť a únosnosť využitia vidieckych sídel
  Sopirová Alžbeta ; A6160 
  Intenzita využitia územia slovenských sídel - vybrané otázky . s.27-52
  urbanizmus vidiecke sídla územný rozvoj
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Uplatnenie polyfunkčnosti pri riešení negatívnych dopadov rezidenčnej suburbanizácie v rámci územia vonkajšieho mesta : Prípadová štúdia Bratislava - záhorská Bystrica/Štokholm
  Melcerová Oľga ; A6160  Kollár Miroslav
  Intenzita využitia územia slovenských sídel - vybrané otázky . s.53-86
  urbanizmus suburbanizácia
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Suburbanizačný proces Bratislavy alebo bratislavské urban správy
  Bacová Andrea ; A1110 
  Arch . Roč.15, č.10 (2010), s.50-53, ISSN 1335-3268
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Regulácia na lokálnej úrovni (uzemný plán obce)
  Kováč Bohumil ; A6160 
  Regulačné nástroje. Zborník zo seminára, apríl 2009 . s.19-27
  územný plán obce regulácia
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok