Výsledky vyhľadávania

 1. Bratislava, Žižkova ulica č.36, cintorín ŽNO : architektonicko-historický výskum
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  Bratislava : Krajský pamiatkový úrad, 2007 . - nestr
  záverečná práca
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha