Výsledky vyhľadávania

 1. Chata CL = Cottage CL
  Šíp Lukáš ; A2120 
  Súčasná architektúra na východe Slovenska = Contemporary Architecture on East Side of Slovakia . s. 61
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Rodinný dom H = Family House H
  Šíp Lukáš ; A2120 
  Súčasná architektúra na východe Slovenska = Contemporary Architecture on East Side of Slovakia . s. 35
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Reťazová reakcia = A Chain Reaction
  Trnovská Katarína ; A5150 
  Súčasná architektúra na východe Slovenska = Contemporary Architecture on East Side of Slovakia . s. 10-11
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Obnova vyhliadkovej terasy = Refurbishment of the Viewing Terace
  Šíp Lukáš ; A2120 
  Súčasná architektúra na východe Slovenska = Contemporary Architecture on East Side of Slovakia . s. 247
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Rodinný dom Rozhanovce = Family House Rozhanovce
  Šíp Lukáš ; A2120 
  Súčasná architektúra na východe Slovenska = Contemporary Architecture on East Side of Slovakia . s. 55
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Bauerneblov dom = Bauernebl´s House
  Šíp Lukáš ; A2120 
  Súčasná architektúra na východe Slovenska = Contemporary Architecture on East Side of Slovakia . s. 151
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Kostol zvestovania Pána = Church of the Annunciation of the Lord
  Šíp Lukáš ; A2120 
  Súčasná architektúra na východe Slovenska = Contemporary Architecture on East Side of Slovakia . s. 273
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Štátna vedecká knižnica = The State Scientific Library
  Šíp Lukáš ; A2120 
  Súčasná architektúra na východe Slovenska = Contemporary Architecture on East Side of Slovakia . s. 155
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Ktorým smerom je východ = Which way is the east?
  Špaček Robert ; A2120 
  Súčasná architektúra na východe Slovenska = Contemporary Architecture on East Side of Slovakia . s. 14-17
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Revitalizácia hradného areálu = Revitalization of Hradová Castle Compound
  Šíp Lukáš ; A2120 
  Súčasná architektúra na východe Slovenska = Contemporary Architecture on East Side of Slovakia . s. 231
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok