Výsledky vyhľadávania

 1. Perspektívy modelovania a predikovania veľkých dát v energetike
  Kosková Gabriela ; I200  Bou Ezzeddine Anna ; I200 Lucká Mária ; I200 Rozinajová Viera ; I200 Laurinec Peter ; I200
  WIKT 2014 : . s. 57-62
  veľké dáta energetika inteligentné meranie predikcie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Odhad expertízy vývojára na predchádzanie vzniku chýb v softvérovom projekte
  Kuric Eduard ; I200  Rástočný Karol ; I200 Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2014 : . s. 91-96
  expertíza vývojár vývoj softvéru kvalita zdrojový kód aktivita interakcia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Zabezpečenie udržateľnosti komunít v CQA systémoch orientáciou na odpovedajúcich používateľov
  Srba Ivan ; I200  Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2014 : . S. 97-101
  CQA zdieľanie znalostí adaptívna podpora online komunity
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Inteligentná analýza veľkých objemov dát
  Vrablecová Petra ; 070200 
  WIKT 2014 : . s.126-129
  veľké dáta analýza časových radov predpoveď spotreby elektrickej energie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Budovanie slovenskej bázy poznatkov s využitím prepojených dát
  Holub Michal ; I200  Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2014 : . S. 63-67
  Sémantický web prepojené dáta extrakcia entít DBpedia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Paralelné skladanie veľkých dátových korpusov DNA
  Kubán Peter ; I200  Lucká Mária ; I200
  WIKT 2014 : . s. 136-141
  bioinformatika sekvenovanie DNA de novo skladanie skladanie DNA mapovanie DNA paralelný výpočet
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Prirodzený jazyk ako spôsob komunikácie v prostredí webu
  Macko Peter ; I200 
  WIKT 2014 : . S. 102-106
  Sémantický web SPARQL dopyty prepojené dáta RDF vyhľadávanie neurónové siete
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. A building as a context for multidomain information service - case study Virtual FIIT
  Kovárová Alena ; I200 
  WIKT 2014 : . S. 72-77
  information macro-service building Freshmen university
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Pohľad na používateľský zážitok učiaceho sa v integrovaných webových vzdelávacích systémoch
  Tvarožek Jozef ; I200  Móro Róbert ; I200 Labaj Martin ; I200 Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2014 : . s. 107-112
  používateľský zážitok vzdelávacie systémy sledovanie pohľadu
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Spracovanie prúdu údajov pomocou transformácie opakujúcich sa sekvencií na symboly
  Ševcech Jakub ; I200 
  WIKT 2014 : . S. 121-125
  časový rad prúd údajov symbolická reprezentácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok