Výsledky vyhľadávania

 1. Budovanie slovenskej bázy poznatkov s využitím prepojených dát
  Holub Michal ; I200  Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2014 : . S. 63-67
  Sémantický web prepojené dáta extrakcia entít DBpedia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Odhad expertízy vývojára na predchádzanie vzniku chýb v softvérovom projekte
  Kuric Eduard ; I200  Rástočný Karol ; I200 Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2014 : . s. 91-96
  expertíza vývojár vývoj softvéru kvalita zdrojový kód aktivita interakcia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Modelovanie významu slov vo vektorovom priestore čŕt
  Šajgalík Márius ; I200  Šimko Marián ; I200 Barla Michal ; I200 Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2014 : . s. 13-17
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Prirodzený jazyk ako spôsob komunikácie v prostredí webu
  Macko Peter ; I200 
  WIKT 2014 : . S. 102-106
  Sémantický web SPARQL dopyty prepojené dáta RDF vyhľadávanie neurónové siete
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. A building as a context for multidomain information service - case study Virtual FIIT
  Kovárová Alena ; I200 
  WIKT 2014 : . S. 72-77
  information macro-service building Freshmen university
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Spracovanie prúdu údajov pomocou transformácie opakujúcich sa sekvencií na symboly
  Ševcech Jakub ; I200 
  WIKT 2014 : . S. 121-125
  časový rad prúd údajov symbolická reprezentácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Pohľad na používateľský zážitok učiaceho sa v integrovaných webových vzdelávacích systémoch
  Tvarožek Jozef ; I200  Móro Róbert ; I200 Labaj Martin ; I200 Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2014 : . s. 107-112
  používateľský zážitok vzdelávacie systémy sledovanie pohľadu
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Hľadanie vzorov pri práci s počítačovou myšou: Vizuálna analýza ťahov
  Krátky Peter ; I200  Chudá Daniela ; I200
  WIKT 2014 : . s. 115-120
  biometrické charakteristiky dynamika práce s myšou vizuálna anlýza ťahov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Personalizovaná správa multimédií
  Kompan Michal ; I200  Šimko Jakub ; I200 Kaššák Ondrej ; I200 Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2014 : . s. 68-71
  sociálny web personalizované odporúčanie obohacovanie metadát
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Zabezpečenie udržateľnosti komunít v CQA systémoch orientáciou na odpovedajúcich používateľov
  Srba Ivan ; I200  Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2014 : . S. 97-101
  CQA zdieľanie znalostí adaptívna podpora online komunity
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok